Os nosos servizos

AUTOESCOLA AGRA, formando os mellores condutores

Certificado de Aptitude Profesional (CAP):

Autoescola Agra

Os dous centros que Autoescola Agra ten en Arzúa e en Melide están homologados pola dirección xeral de mobilidade da Xunta de Galicia para impartir a nova formación que se esixe  aos condutores profesionais en todalas modalidades. Isto quere dicir que podemos encargarnos tanto da formación inicial de mercadorías e viaxeiros para novos conductores, coma da formación contínua obligatoria para os condutores que  por causa da súa experiencia non estiveran obligados a recibir a primeira fase desta formación.

 

Certificado de condutor de vehículo que transporta mercadorías perigosas (ADR):

Os dous centros que Autoescola Agra ten en Arzúa e en Melide están homologados pola Dirección General de Tráfico (DGT) para impartir esta formación que pode ir incluída tamén nos cursos de formación inicial de CAP.

Permisos de conducir:

Os dous centros que Autoescola Agra ten en Arzúa e en Melide están autorizados para impartir a formación necesaria para acadar todos os permisos de conducir: motocicleta, turismo, camión con ou sen remolque e autobús.


 

     AUTOESCOLA AGRA,

     seguridade

     calidade

     profesionalidade